login: hasło:

8 stycznia 2018 Prawo: Zadośćuczynienie także dla pogrobowca

Dziecku, które utraciło ojca przed swoim narodzeniem, należy się zadośćuczynienie o ile odczuwa ono silną krzywdę związaną ze stratą osoby bliskiej i za nią bardzo tęskni.

Portal lex.pl pisze, że werdykt SA zapadł w sprawie, w której córka zmarłego w wypadku drogowym urodzona kilka tygodni po jego śmierci domagała się przyznania jej m.in. zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią ojca.

Ze względu na bycie pogrobowcem powódka jako dziecko czuła się inna niż jej rówieśnicy, odczuwała stratę i deficyt emocjonalny. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku odmówił przyznania zadośćuczynienia. W obu instancjach sądy uznały, że co do zasady roszczenie zasługiwało na uwzględnienie, skoro doszło do naruszenia jej dobra osobistego w postaci prawa do życia w pełnej rodzinie. Przypomniano, że według polskiego orzecznictwa prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie prawnej.

Sądy oceniły, iż mimo upływu wielu lat od zdarzenia kobieta odczuwa jego skutki. Podkreślono też, że do naruszenia dobra osobistego dziecka dochodzi nawet wtedy gdy nie było ono w stanie poznać swojego rodzica. Istotnym jest zaś to, iż ojciec oczekiwał narodzin córki i cieszył się z tego, że będzie rodzicem. Stąd należy domniemywać, że po jej urodzeniu więzi pomiędzy małoletnią a ojcem byłyby prawidłowe i silne, zaspokajając w ten sposób jej emocjonalne potrzeby.

Sąd Okręgowy przyznał zadośćuczynienie w kwocie 100 tys. zł, a Sąd Apelacyjny uznał tę kwotę za odpowiednią.

Wyrok z 15.09.2017 r., sygn. akt I ACa 1027/16.

Źródło: www.gu.com.pl

17 kwietnia 2018 MZ o zadaniach wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

28 marca 2018 SN: zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego

Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu

22 marca 2018 Porozumienie Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta podpisali porozumienie o współpracy.

Kontakt  |  Nota prawna  |  Polityka prywatności  |  Regulamin  |  FAQ  |  Mapa serwisu