login: hasło:

8 stycznia 2018 Prawo: Zadośćuczynienie także dla pogrobowca

Dziecku, które utraciło ojca przed swoim narodzeniem, należy się zadośćuczynienie o ile odczuwa ono silną krzywdę związaną ze stratą osoby bliskiej i za nią bardzo tęskni.

Portal lex.pl pisze, że werdykt SA zapadł w sprawie, w której córka zmarłego w wypadku drogowym urodzona kilka tygodni po jego śmierci domagała się przyznania jej m.in. zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią ojca.

Ze względu na bycie pogrobowcem powódka jako dziecko czuła się inna niż jej rówieśnicy, odczuwała stratę i deficyt emocjonalny. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku odmówił przyznania zadośćuczynienia. W obu instancjach sądy uznały, że co do zasady roszczenie zasługiwało na uwzględnienie, skoro doszło do naruszenia jej dobra osobistego w postaci prawa do życia w pełnej rodzinie. Przypomniano, że według polskiego orzecznictwa prawo do życia rodzinnego i utrzymania tego rodzaju więzi stanowi dobro osobiste członków rodziny i podlega ochronie prawnej.

Sądy oceniły, iż mimo upływu wielu lat od zdarzenia kobieta odczuwa jego skutki. Podkreślono też, że do naruszenia dobra osobistego dziecka dochodzi nawet wtedy gdy nie było ono w stanie poznać swojego rodzica. Istotnym jest zaś to, iż ojciec oczekiwał narodzin córki i cieszył się z tego, że będzie rodzicem. Stąd należy domniemywać, że po jej urodzeniu więzi pomiędzy małoletnią a ojcem byłyby prawidłowe i silne, zaspokajając w ten sposób jej emocjonalne potrzeby.

Sąd Okręgowy przyznał zadośćuczynienie w kwocie 100 tys. zł, a Sąd Apelacyjny uznał tę kwotę za odpowiednią.

Wyrok z 15.09.2017 r., sygn. akt I ACa 1027/16.

Źródło: www.gu.com.pl

18 czerwca 2018 Zadośćuczynienia dla poszkodowanych rodzin

Opublikowano uzasadnienie do uchwały 7 sędziów SN w sprawie szkody pośredniej

30 maja 2018 Przerwa wakacyjna w działaniu CNOiUM

Informujemy, że w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2018 nastąpi techniczna przerwa wakacyjna w pracy CNOiUM.

29 maja 2018 20-letni termin przedawnienia w przypadku niepoczytalności sprawcy

SN: termin przedawnienia roszczeń poszkodowanych w wypadkach, których sprawcy zostali uznani za niepoczytalnych, to 20 lat.