login: hasło:

Niezależne Opinie Medyczne - Oferta dla Prawników

Niezależna opinie medyczna, to:

 • określenie roszczeń osoby poszkodowanej
 • weryfikacja stanowiska procesowego w sprawie
 • uzasadnienie wniosku dowodowego o powołanie biegłego lub nowego biegłego w sprawie
 • dowód, którego koszt pozyskania sąd może uznać, jako niezbędny dla dochodzenia roszczeń.

Niezależne opinie medyczne określają między innymi:

 • związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą
 • stały lub długotrwały uszczerbku na zdrowiu
 • zasadność kosztów leczenia i rehabilitacji
 • zdolność do pracy lub nauki
 • zdolność do samoegzystencji
 • konieczność dodatkowej opieki
 • konieczność specjalistycznego leczenia
 • stopień i długotrwałość odczuwania bólu
 • rokowania na przyszłość.

Zapraszamy do współpracy

tel.: 58 320 75 39

email: koordynator@cnoium.pl