login: hasło:

Nota prawna

Serwis www.cnoium.pl (zwany dalej jako „serwis”) został stworzony w wyłącznym celu przekazywania użytkownikom ogólnych informacji o wybranych zagadnieniach dotyczących usług medycznych, orzecznictwa i odszkodowań, jak również o działalności Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych, Tomasz Rosa (w skrócie CNOIUM) .

Treści zawarte w serwisie nie mogą być interpretowane w żadnym wypadku jako oferta złożona przez CNOIUM użytkownikom. Treści zawarte w serwisie nie stanowią porad prawnych i nie mogą być wykorzystywane w celu rozstrzygnięcia konkretnych stanów faktycznych.

CNOIUM nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników za treści, ewentualne błędy, pominięcia, niedoprecyzowania, itp. znajdujące się w serwisie. W celu uzyskania wiążącej dla danego stanu faktycznego porady prosimy o kontakt z konsultantami CNOIUM.

CNOIUM dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia aktualnych informacji. CNOIUM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia informacji znajdujących się w serwisie bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie użytkowników serwisu. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w serwisie ciąży wyłącznie na użytkowniku serwisu.

CNOIUM nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.