login: hasło:

CNOiUM partnerem Karty Dużej Rodziny

Wszystkie rodziny wielodzietne mogą skorzystać z 20% rabatu na usługi Grupy Doradczej Prawno-Medycznej, korzystając z Karty Dużej Rodziny.  W skład GDPM wchodzi oczywiście CNOiUM.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej,  transportowej,  prawnej na terenie całego kraju.

Grupa Doradcza Prawno-Medyczna (GDPM) zapewnia 20% rabatu na: