login: hasło:

20 listopada 2017 Zmiany systemowe w zakresie leczenia bólu

Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w przepisach dot. dokumentacji medycznej oraz opracowanie wzoru karty leczenia bólu.

Rzecznik zaproponował również stworzenie wzoru ankiety do wypełnienia przez pacjenta, która zawierałaby możliwość określenia stopnia natężenia bólu oraz jego lokalizację.

Rzecznik przypomina, że każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu – gwarantuje to art. 20a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast każdy podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentowi ma obowiązek podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Bartłomiej Chmielowiec uważa, że powinien zostać uregulowany obowiązek odnotowywania w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta informacji o występowaniu bądź niewystępowaniu dolegliwości bólowych towarzyszących pacjentowi podczas choroby. Określenie wzoru karty leczenia bólu pozwoli natomiast na ocenę stanu zdrowia pacjenta w zakresie objawów bólowych a także monitorowanie jego leczenia.

Wprowadzenie zmian spowoduje podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Ponadto przyczynią się one bezpośrednio do zebrania jeszcze bardziej szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej.

Źródło: www.rpp.gov.pl

20 listopada 2017 Zmiany systemowe w zakresie leczenia bólu

Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w przepisach dot. dokumentacji medycznej oraz opracowanie wzoru karty leczenia bólu.

8 listopada 2017 SN: sędzia nie może zastąpić biegłego

Rolą sądu nie jest zastępowanie eksperta w sprawach wymagających wiadomości specjalnych – wskazał Sąd Najwyższy.

13 października 2017 Zostań Konsultantem Medycznym CNOiUM

CNOiUM zatrudni osobę na stanowisko Konsultanta Medycznego do koordynacji prac orzeczniczych.

Kontakt  |  Nota prawna  |  Polityka prywatności  |  Regulamin  |  FAQ  |  Mapa serwisu