login: hasło:

4 marca 2019 Zmiana siedziby CNOiUM

Informujemy, że z dniem 01.04.2019 roku ulegnie zmianie siedziba CNOiUM.

Nowa siedziba CNOiUM to:

ul. Kartuska 142, 80-136 Gdańsk

Od 01.04.2019 roku wszelką korespondencję prosimy kierować na ww. adres.

Pozostałe dane firmy nie uległy zmianie.

Zarząd CNOIUM.

27 marca 2020 Przerwa w działaniu CNOiUM

Informujemy, że w okresie od 30.03.2020 do odwołania nastąpi przerwa w pracach CNOiUM

9 marca 2020 Ograniczenie wizyt w biurze CNOiUM

Od 10 marca 2020 r. zmieniamy formy komunikacji z Klientami i Partnerami.

21 czerwca 2019 Centralna lista ułatwiłaby pracę biegłym i sądom

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kwestiami związanymi z pracą biegłych sądowych.