login: hasło:

29 maja 2018 20-letni termin przedawnienia w przypadku niepoczytalności sprawcy

SN: termin przedawnienia roszczeń poszkodowanych w wypadkach, których sprawcy zostali uznani za niepoczytalnych, to 20 lat.

„DGP” pisze, że uchwała SN podjęta została w odpowiedzi na dwie bardzo podobne sprawy, w których ofiarami śmiertelnymi byli rowerzyści, zaś kierowcy-sprawcy zdarzeń zostali uznani za niepoczytalnych, czego efektem było umorzenie postępowań karnych wobec nich. Dzieci ofiar zażądały zadośćuczynień od ubezpieczycieli sprawców. Jednak zakłady zajęły stanowisko, że jeśli sąd karny nie uznał spowodowania wypadku za przestępstwo, należy zastosować okres określony w art. 4421 § 1 k.c., czyli 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, i nie więcej niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Sądy powszechne uznały jednak, iż w takich sprawach zastosowanie ma okres przedawnienia z art. 4421 § 2 k.c., czyli 20 lat.

Powstała jednak wątpliwość, czy taki termin ma zastosowanie wobec czynów niepoczytalnych sprawców, niemogących opowiadać karnie i z umorzonymi postępowaniami karnymi.

SN stwierdził, że czyny z obu spraw można zakwalifikować jako przestępstwa karne i stosować 20-letni termin przedawnienia.

Sędzia Paweł Grzegorczyk wskazał, że sąd cywilny ma prawo samodzielnie ustalić, czy dany czyn obiektywnie może być uznany za określone przestępstwo, uwzględniając jego wpływ na przedawnienie roszczenia (sygnatury akt: III CZP 108/17 i III CZP 116/17)

Źródło: www.gu.com.pl
 

4 marca 2019 Zmiana siedziby CNOiUM

Informujemy, że z dniem 01.04.2019 roku ulegnie zmianie siedziba CNOiUM.

3 marca 2019 Przerwa organizacyjna w działaniu CNOiUM

Informujemy, że w okresie od 18.03.2019 do 30.04.2019 nastąpi techniczna przerwa w pracach CNOiUM

23 lutego 2019 Zostań Konsultantem Medycznym CNOiUM

Poszukujemy do współpracy osoby na stanowisko: Konsultant Medyczny