login: hasło:

21 grudnia 2017 Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych rozpoczęło działalność

We wtorek (19 grudnia) do rejestru sądowego zostało wpisane Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych (PTRM).

Celem Towarzystwa jest m.in. udział w procesach decyzyjnych, w tym legislacyjnych, związanych z organizacją i wykonywaniem zawodu ratownika medycznego oraz czynne włączanie się w prace nad modyfikacją standardów kształcenia.

- Towarzystwo będzie podejmowało działania naukowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Powołanie PTRM jest również odpowiedzią na potrzeby środowiska zawodowego ratowników medycznych - informuje dr Jarosław Madowicz, który został pierwszym prezesem PTRM.

Zaznacza, że ratownicy medyczni nie są dzisiaj wystarczająco reprezentowani i wspierani w zakresie merytorycznych aspektów wykonywania swojego zawodu - jest to grupa zawodowa nie posiadająca swojego samorządu.

- Zadaniem Towarzystwa jest również reprezentowanie ratowników medycznych w kraju i za granicą. Towarzystwo będzie podejmować współpracę z innymi towarzystwami medycznymi, aby w sposób właściwy kształtować zasady obowiązujące w tym zawodzie - dodaje dr Madowicz.

Członkiem PTRM może być każdy ratownik medyczny. Pierwszym prezesem elektem został wybrany Ireneusz Szafraniec. Obecnie Towarzystwo jest w fazie wstępnej organizacji, jednak już od teraz zaczyna podejmować statutowe działania na rzecz środowiska zawodowego. Pierwsze walne zebranie członków planowane jest na początku marca 2018 r.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl

18 czerwca 2018 Zadośćuczynienia dla poszkodowanych rodzin

Opublikowano uzasadnienie do uchwały 7 sędziów SN w sprawie szkody pośredniej

30 maja 2018 Przerwa wakacyjna w działaniu CNOiUM

Informujemy, że w okresie od 01.06.2018 do 31.08.2018 nastąpi techniczna przerwa wakacyjna w pracy CNOiUM.

29 maja 2018 20-letni termin przedawnienia w przypadku niepoczytalności sprawcy

SN: termin przedawnienia roszczeń poszkodowanych w wypadkach, których sprawcy zostali uznani za niepoczytalnych, to 20 lat.