login: hasło:

5 października 2017 Brak ustawy nie wyklucza weryfikacji złych biegłych

Jakość ekspertyz i rzetelność opinii zależy od zaangażowania prezesów i sędziów – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Blisko 30 proc. spraw, które trafiają na wokandy polskich sądów, staje się przewlekłych z powodu nieterminowo sporządzanych opinii i ich słabej jakości. Ministerstwo Sprawiedliwości od lat obiecuje zmiany. Na razie bezskutecznie, bo projektu nikt nie widział. I wszystko wskazuje, że nie zobaczy. Ostatnio o projekt upominali się w interpelacji posłowie. Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, twierdzi, że projekt będzie, choć nie wiadomo kiedy. Prezesom radzi, by nie czekając na nią, stosowali zalecenia i sami weryfikowali ekspertów.

Zalecenia zamiast projektu

W środowisku prawników krążą legendy o firmach, które kupują używany sprzęt za granicą i konkurują z renomowanymi laboratoriami, a sądy i prokuratury korzystają z ich usług – twierdzą posłowie. Dla przykładu podają, jak jedna z takich firm świadczy usługi m.in. dla policji w zakresie zabezpieczania śladów biologicznych. Pomóc mogłaby ustawa. Prezesi więc się o nią upominają. W odpowiedzi minister sprawiedliwości wysyła do prezesów sądów okręgowych zalecenia, co mają robić, by sytuację poprawić.

Co proponuje? Wnikliwą weryfikację kandydatów na biegłych i monitorowanie jakości ich pracy oraz wyciągnie wniosków z dokonywanych ocen. Jako przykład podaje, że nie ma przeszkód, by w toku ustanawiania biegłych (w ramach administracyjnego postępowania dowodowego) zasięgali informacji na temat kandydata. I wskazuje środowiska – właściwy samorząd zawodowy, organizacje lub stowarzyszenia zrzeszające specjalistów danej dziedziny, uczelni itd. Na tym nie koniec.

Niesolidni do skreślenia

Zachęca, by sądy czy organy postępowania przygotowawczego, w razie stwierdzenia przypadków nierzetelnego lub nieterminowego wykonywania przez biegłego czynności, informowały o tym prezesów sądów okręgowych. W ten sposób gromadzone będą informacje na temat jakości ich pracy, co w konsekwencji może nawet prowadzić do zwolnienia niesolidnych ekspertów.

Zachęca też do egzekwowania ustalonych terminów opiniowania czy właściwego wykorzystywania możliwości karania biegłych grzywną oraz korzystania z uprawnienia do obniżenia im wynagrodzenia. Wiceminister dopuszcza też działanie w drugą stronę. Najbardziej rzetelni eksperci mogą dostać podwyższone wynagrodzenie (w ramach obowiązujących regulacji), a informacja o wysokiej jakości ekspertyzy ma trafiać do prezesa odpowiedniego sądu.

Biegli, którzy od lat pracują na zlecenie sądów i prokuratur, nie rozumieją, dlaczego projekt nowoczesnej ustawy od blisko ośmiu lat nie ma szansy na uchwalenie.

To niepokojące. Wiele badań dotyczących instytucji biegłego wyraźnie wskazuje, gdzie są braki. Co przeszkadza i sądom i biegłym. Zlecane są specjalne analizy. I nadal nic się nie dzieje – zauważa Mariusz Kowalczuk, ekspert do spraw wypadków drogowych.

Sporym problemem są też pieniądze.

Chodzi nie tylko o wysokość wynagrodzenia, ale i terminy płatności. Z raportu przygotowanego ostatnio przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że sprawniejsze w ich dotrzymywaniu są sądy okręgowe – szczególnie karne, a także pracy i ubezpieczeń społecznych. Większą przewlekłością w wypłatach cechują się natomiast wydziały cywilne.

Zróżnicowane są również ceny opinii. W sądach okręgowych najdroższe były sporządzane w sprawach gospodarczych i cywilnych (wycena nieruchomości, geodezja, architektura), najtańsze zaś w sprawach karnych (psychologów, psychiatrów czy pedagogów). W sądach rejonowych z kolei najwięcej kosztowały opinie w nieprocesowych sprawach cywilnych oraz procesowych rodzinnych, gospodarczych i cywilnych. Najtańsze zaś w sprawach ubezpieczeniowych i nieletnich.

17 tys. ekspertów z wszystkich dziedzin świadczy dziś usługi na rzecz sądów w całej Polsce.

Źródło: www.rp.pl

13 października 2017 Zostań Konsultantem Medycznym CNOiUM

CNOiUM zatrudni osobę na stanowisko Konsultanta Medycznego do koordynacji prac orzeczniczych.

13 października 2017 Przerwanie biegu przedawnienia dla nieubezpieczonych

Każde zgłoszenie wypadku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z ubezpieczenia.

5 października 2017 Brak ustawy nie wyklucza weryfikacji złych biegłych

Jakość ekspertyz i rzetelność opinii zależy od zaangażowania prezesów i sędziów – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kontakt  |  Nota prawna  |  Polityka prywatności  |  Regulamin  |  FAQ  |  Mapa serwisu