login: hasło:

31 sierpnia 2017 Zostań Partnerem Prawnym CNOiUM

Partner Prawny współpracując z CNOiUM, zleca wykonywanie niezależnych opinii medycznych na potrzeby własne lub na potrzeby swoich klientów.

Prywatna opinia medyczna jest często niezbędna dla określenia roszczeń osoby poszkodowanej, a dokonana przed wszczęciem postępowania sądowego ekspertyza, może być istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania. oraz stanowić szkodę ulegającą naprawieniu.

Korzyści dla Partnerów Prawnych PPC ze stałej współpracy z CNOiUM:

  • 20% rabatu na usługi orzecznicze i szkolenia po podpisaniu Ramowej Umowy o Współpracy,

  • wstępna bezpłatna analiza uszczerbku na zdrowiu*,

  • fachowe i obiektywne opinie medyczne dotyczące skutków szkód osobowych,

  • obsługa Partnerów PPC i ich Klientów w pierwszej kolejności,

  • wsparcie merytoryczne i organizacyjne doświadczonej kadry: lekarzy i psychologów w orzecznictwie medycznym,

  • stała współpraca procentuje - jeżeli nam zaufasz i powierzysz wykonanie opinii medycznej trzykrotnie, otrzymasz kupon rabatowy w wysokości 200 zł.

Umowa jest dostępna:

  • na stronie www.cnoium.pl (login: PPC, hasło: PPC)

  • u Koordynatora CNOiUM: tel. 58 320 75 39, e-mail: koordynator@cnoium.pl

 

Podpisanie Umowy jest bezpłatne i nie obliguje do kierowania określonej ilości spraw.

Zapraszamy do współpracy

*ocena uszczerbku na zdrowiu, ilość dokumentacji medycznej do 50 kart, bez oceny przyczyn szkody i związku przyczynowego

20 listopada 2017 Zmiany systemowe w zakresie leczenia bólu

Rzecznik Praw Pacjenta chce zmian w przepisach dot. dokumentacji medycznej oraz opracowanie wzoru karty leczenia bólu.

8 listopada 2017 SN: sędzia nie może zastąpić biegłego

Rolą sądu nie jest zastępowanie eksperta w sprawach wymagających wiadomości specjalnych – wskazał Sąd Najwyższy.

13 października 2017 Zostań Konsultantem Medycznym CNOiUM

CNOiUM zatrudni osobę na stanowisko Konsultanta Medycznego do koordynacji prac orzeczniczych.

Kontakt  |  Nota prawna  |  Polityka prywatności  |  Regulamin  |  FAQ  |  Mapa serwisu